fb widget Ochotnica Tylmanowa

Ochotnica Górna

Ochotnica Górna, to wieś założona wraz z Ochotnicą Dolną przez pasterzy wołoskich, którzy przywędrowali tutaj z Bałkanów w średniowieczu. Na bazie kultury wołoskiej wykształciła się kultura Górali Ochotnickich. Wieś była od początku wielokulturowa – swoją obecność zaznaczyli Wołosi, Rusini, polscy Górale, Żydzi i Romowie. W czasie II Wojny Światowej w Ochotnicy Górnej stacjonowały oddziały AK. Tutaj miała miejsce „Bitwa Ochotnicka”, która była największą bitwą partyzancką w Małopolsce. Tutaj również w 1944 r. rozbił się amerykański bombowiec „California Rocket”.

Ochotnica Dolna

Ochotnica Dolna, to wieś założona wraz z Ochotnicą Górną przez pasterzy wołoskich, którzy przywędrowali tutaj z Bałkanów w średniowieczu. Na bazie kultury wołoskiej wykształciła się kultura Górali Ochotnickich. Wieś była od początku wielokulturowa – swoją obecność zaznaczyli Wołosi, Rusini, polscy Górale, Żydzi i Romowie. W czasie II Wojny Światowej w Ochotnicy Dolnej stacjonowały oddziały AK i partyzantki sowieckiej. Tutaj 23 grudnia 1944 r. rozegrały się główne wydarzenia „Krwawej Wigilii”, która była  jedną z najkrwawszych pacyfikacji w Małopolsce.

Tylmanowa

Tylmanowa jest starsza o 80 lat od Ochotnicy. Została założona w 1336 r. na prawie niemieckim. Zasadźcą wsi był Piotr Tylman. Wieś rozciąga się na obu brzegach rzeki Dunajec, która ukształtowała gospodarkę i kulturę Górali Tylmanowskich. Wieś była od początku wielokulturowa – swoją obecność zaznaczyli polscy Górale, Żydzi i Romowie. W czasie II Wojny Światowej Tylmanowa była świadkiem krwawych potyczek Kampanii Wrześniowej. Tutaj w os. Rzeka 22 grudnia 1944 r. rozegrał się pierwszy akt „Krwawej Wigilii”, która była  jedną z najkrwawszych pacyfikacji w Małopolsce.