fb widget Ochotnica Tylmanowa

CYFROWE MUZEUM OCHOTNICY & TYLMANOWEJ

Cyfrowe Muzeum Ochotnicy i Tylmanowej powstaje w ramach projektu „Ochotnica i Tylmanowa – Małe Ojczyzny, Wielkie Historie” . Projekt dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich jest poświęcony naszym „małym ojczyznom” Ochotnicy i Tylmanowej, które mają niesamowitą, ciekawą i wielką historię. Niestety w dużej mirze jest to historia nieudokumentowana.

Mamy świadomość, że to ostatni i niepowtarzalny moment na jej utrwalenie dla potomnych, dlatego przy współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym, Regionalnym Muzeum Ziemi Limanowskiej oraz lokalnymi szkołami, stowarzyszeniami i instytucjami chcemy przy pomocy wolontariuszy skopiować i zinwentaryzować jak najwięcej archiwalnych zdjęć z naszego terenu.

Chcemy również przeprowadzić wywiady ze świadkami historii na temat ich przeżyć związanych z okresem II Wojny Światowej dot. martyrologii Ochotnicy i Tylmanowej w tym min. Krwawej Wigilii, działalności partyzantów oraz działalności lokalnych bohaterów z tego okresu min. majora Józefa Chlipały ps. „Lubański” z Ochotnicy Dolnej.
Jesteśmy to winni najstarszym mieszkańcom, którzy są świadkami naszej historii i zasługują na pamięć. Jesteśmy to winni także przyszłym pokoleniom, które z opowieści przodków mogą się uczyć historii i okrywać swoją tożsamość.

Z radością informujemy, że projekt objął swoim patronatem Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Pan Prof. Dr hab. Kazimierz Karolczak uznając go za „niesłychanie ważny wkład w dzieło utrwalania losów „małych ojczyzn” dla potomnych”. Projekt objęło swoim patronatem również Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do współpracy.

Tadeusz Królczyk
Prezes Fundacji Wolna Republika Ochotnicka

INFORMACJA O PROJEKCIE

Nazwa Projektu: „Ochotnica i Tylmanowa – Małe Ojczyzny, Wielkie Historie”

Realizator projektu: Fundacja Wolna Republika Ochotnicka

Wolna Republika Ochotnicka

Misją fundacji jest: “Odkrywanie, kultywowanie i propagowanie historii, kultury i tradycji oraz dbanie o rozwój wiosek tworzących Gminę Ochotnica Dolna w tym Ochotnicy Górnej, Ochotnicy Dolnej i Tylmanowej”

Fundacja Wolna Republika Ochotnicka otrzymała w ramach konkursu FIO 2017 dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu „Ochotnica i Tylmanowa – Małe Ojczyzny, Wielkie Historie”.

Finansowanie projektu:
Projekt współfinansowany  jest przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest państwowym funduszem celowym, który powstał w celu wzmocnienia potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans. Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego następuje w trybie otwartego konkursu ofert. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Więcej na temat funduszu można znaleźć na stronie: www.pozytek.pl

 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Główne elementy projektu :

1)   II edycja Festiwalu Wolna Republika Ochotnicka w dniu 12 sierpnia 2017 r.
Pierwsza edycja festiwalu miała miejsce w roku ubiegłym z okazji 600-lecia lokacji Ochotnicy i 680-lecia lokacji Tylmanowej. Jest to folkowy festiwal czterech kultur. Festiwal ma za zadanie pokazać wszystko co najlepsze jest w Ochotnicy i Tylmanowej tu i teraz, ale też jest muzyczną podróżą poprzez dzieje obu wiosek, prezentującą muzykę wszystkich grup etnicznych, które w różnych okresach zamieszkiwały na terenie naszej gminy tworząc niepowtarzalny klimat i unikatową historię naszej małej ojczyzny.

Wystąpiły zespoły prezentujące muzykę góralską, bałkańską, żydowską i romską. Zaproszenie przyjęły bardzo znane i cenione zespoły folkowe z całej Polski oraz lokalne zespoły góralskie i orkiestra OSP.

2)   realizacja wywiadów z żyjącymi świadkami historii na temat najważniejszych wydarzeń związanych z okresem II Wojny Światowej dot. martyrologii Ochotnicy i Tylmanowej

Zadanie jest realizowane przy ścisłej współpracy z Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Prześladowań Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Pracownicy tej instytucji zrealizowali już cykl szkoleń dla wolontariuszy 3 czerwca 2017 r.

Wywiady będą dot. min.:

Krwawej Wigilii” (Pacyfikacja przez oddziały niemieckie w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia  w 1944 r. wsi Ochotnica Dolna, którą rozpoczęła przeprowadzona dzień wcześniej pacyfikacja mieszkańców Tylmanowej. Jest to najtragiczniejsza karta w naszej historii)

„Holokaustu lokalnych Żydów” (W bieżącym roku przypada 75 rocznica eksterminacja ludności Żydowskiej z Ochotnicy i Tylmanowej. Jest to karta tragiczna i heroiczna zarazem, gdyż w Ochotnicy znaleźli się „sprawiedliwi”, którzy ratowali Żydów w 1942 r.)

„Lokalnych Bohaterów” (Chcemy zaprezentować naszych lokalnych bohaterów. Najlepszym przykładem jest postać majora Józefa Chlipały PS. „Lubański”. Był to wybitny oficer urodzony w Ochotnicy Dolnej, uczestnik Kampanii Wrześniowej, uciekinier z oflagu i uczestnik walk we Francji. Został odznaczony za bohaterstwo Krzyżem Walecznych i francuskim orderem Croix de Guerre. Ten oficer AK zginął zamordowany przez Niemców w Warszawie tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego.)

Wolnej Republiki Ochotnickiej” (Republika została powołana przez partyzantów AK.  Na terenie naszych wiosek stacjonowały największe na Podhalu oddziały AK oraz partyzantki sowieckiej. Chcemy udokumentować ich działalność i przeżycia wojenne mieszkańców związane z obecnością grup partyzanckich.)

Uratowania załogi amerykańskiego samolotu  „California Rocket” (18 grudnia 1944 r. o godz. 12:45 pod przełęczą Pańska Przehybka w Ochotnicy Górnej rozbił się amerykański bombowiec typu B-24 J Liberator. Lokalna ludność uratowała 9 członków załogi.)

Bitwy Ochotnickiej” (Największa bitwa partyzancka na terenie południowej Polski. Rozegrała się jesienią 1944  r.)

3)   wykonanie kopii cyfrowych zdjęć archiwalnych dokumentujących historię Ochotnicy i Tylmanowej

Zadanie to będzie realizowane przy ścisłej współpracy z Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej, które zapewnia współpracę z zakresu inwentaryzacji i digitalizacji archiwalnych fotografii. Będziemy gromadzić wszelkiego rodzaju fotografie archiwalne niezależenie od tego kiedy powstały. Chcemy nie tylko tworzyć cyfrowe kopie zdjęć, ale również przy współpracy z mediami rozpoznać osoby na poszczególnych zdjęciach.

4)   powołanie do istnienia Wirtualnego Muzeum Ochotnicy i Tylmanowej,

Na bazie kopii cyfrowych fotografii chcemy powołać do istnienia wirtualne, działające w Internecie Muzeum, które udostępni szerokiemu odbiorcy naszą tradycję i historię. Narracja historyczna Muzeum będzie zbudowana w oparciu o fotografie archiwalne z Ochotnicy i Tylmanowej. Działalność tego Muzeum będzie ciągle rozwijana i ma oprócz upamiętnienia dawnych mieszkańców również promować nasze miejscowości.

Patroni honorowi

Z wielką radością informujemy, że projekt objęły swoim patronatem znakomite osobistości  i instytucje.

Projekt objął swoim patronatem Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Pan Prof. Dr hab. Kazimierz Karolczak uznając go za „niesłychanie ważny wkład w dzieło utrwalania losów „małych ojczyzn” dla potomnych.”

Uniwersytet Pedagogiczny

Projekt objęło swoim patronatem również Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

II Festiwal Wolna Republika Ochotnicka objął swoim patronatem Pan Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego w ramach 75 rocznicy Obchodów Zagłady Żydowskich Mieszkańców Powiatu Nowotarskiego.

 

Partnerzy:
Nie realizujemy projektu sami – działamy wspólnie. Jednym z celów projektu jest współpraca z lokalnymi partnerami i wolontariuszami.

Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Prześladowań Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pod kierownictwem Dr hab. Hubert Chudzio prof. UP. Jest to najbardziej doświadczona instytucja w Polsce w zakresie przeprowadzania wywiadów ze świadkami historii, czyli osobami pamiętającymi wydarzenia historyczne.

Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej Zapewnia współpracę ekspercką z zakresu inwentaryzacji i digitalizacji archiwalnych fotografii.

Przy realizacji projektu ściśle współpracujemy ze Stowarzyszeniem „Odkrywamy Gorce”, Kołem Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej, Ochotniczą Strażą Pożarną w Ochotnicy Górnej, „Skansenem Studzionki” prowadzonym przez Małżeństwo Natalię i Wojtka Muletów, Gorczańskim Klubem Motorowy Ochotnica, Bacówką „U Bucka”, Powiatowym Centrum Kultury, Forum Karpackim, Fundacją Mifgash oraz Związkiem Podhalan, Wiejskimi Ośrodkami Kultury oraz szkołami  na terenie naszej gminy