fb widget Ochotnica Tylmanowa

Odpoczynek podczas pracy na polu na Stolcach

Na zdjęciu rozpoznani zostali, od lewej: Antoni Foks, Stanisław Foks, Anna Puda, Halina Puda, Bronisława Foks

Na odwrocie zdjęcia napisane jest: /Stolce/Foksy.

Możliwość oszacowania daty na lata 1970-1980 przez wiek Anny Pudy.

W tym momencie nie ma żadnego komentarza

Zostaw komentarz