fb widget Ochotnica Tylmanowa

Wymarsz oddziału “Borowego” ze Starych Wierchów do Ochotnicy Gónej

Lokalizacja: Stare Wierchy

Opis eksponatu:  Wymarsz oddziału Majora Adama Stabrawy ps. "Borowy", Dowódcy 1 PSP AK ze Starych Wierchów w kierunku os. Skałka w os. Jamne w Ochotnicy Górnej początkiem września 1944 r.
W pierwszym rzędzie z lewej  1. Major Adam Stabrawa ps. "Borowy" 2. Rotmistrz Włodzimierz Budarkiewicz ps. "Podkowa" 3. Odwrócony od obiektywu w stronę konia Tadeusz Morawa ps. "44".