fb widget Ochotnica Tylmanowa

Tadeusz Morawa ps. “44” partyzant 1PSP AK

Lokalizacja: Nieznana

Opis eksponatu: Tadeusz Morawa ps. "44" z amerykańskim pistoletem maszynowym ze zrzutów.