fb widget Ochotnica Tylmanowa

Wypad partyzantów 1 PSP AK na placówki słowackiej Gwardzistów Hlinki

Lokalizacja: prawdopodobnie Podwilk lub Niedzica

Opis eksponatu: pierwszy o lewej (w niemieckim mundurze) plutonowy Stanisław Dzioboń ps. "Herkules" z Nowego Targu,  z-ca Dowódcy Oddziału Ochrony 1 PSP AK 2. Nierozpoznany  3.  Nierozpoznany 4. Z karabinem na ramieniu, Strzelec Wiesław Garstecki ps. "Poznaniak"  5. Tadeusz Morawa ps. "44" , 6. Nierozpoznany, 7. Jan Gober ps. "Gołąb" 8. Nierozpoznany 9. Nierozpoznany 10. Nierozpoznany