fb widget Ochotnica Tylmanowa

Piknik

Zdjęcie przedstawia, od lewej: Bronisławę Foks z domu Królczyk, Bronisławę Foks z domu Szeszeń, Stanisławę Foks i Jana Foks. Wypoczynek w sadzie.

W tym momencie nie ma żadnego komentarza

Zostaw komentarz