fb widget Ochotnica Tylmanowa

Wykopki nad ogrodem

Na zdjęciu rozpoznano: Antoniego Foksa (z Łozków),  Bronisławę Foks (z Łozków) z domu Królczyk (z Cyrchle) oraz Dom Kioskowych (do Moniocki, do Guziocki). Jedna z kobiet nie została rozpoznana.

Na odwrocie wykonane ołówkiem opis: ,,Kopanie
ziemniaków/nad ogrodem/.

Datowanie przed rokiem 1974 ze względu na brak słupów elektrycznych.

W tym momencie nie ma żadnego komentarza

Zostaw komentarz